BIENVENUE SUR LE CATALOGUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION A.-G. HAUDRICOURT

Your search returned 12 results.

1. Ouvrage
A course in contemporary Romanian : an introduction to the study of Romanian; .

de Cazacu, Boris; Chiosa, Clara Georgeta; Marioteanu, Matilda Caragiu; Romalo, Valeria Gutu. Ministerul Educației și Învățămîntului.

Édition : Bucaresti : Editura Didactica si Pedagogica, 1969 Accès : Disponible à : AG Haudricourt [CAZA] (1).
2. Ouvrage
3. Ouvrage
Gramatica limbii române.

de Academia Republicii Socialiste România; Institutul de lingvistică Iorgu Iordan-Al. Rosetti (Bucarest).

Édition : Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1966. Accès : Disponible à : AG Haudricourt [GRAM 1] (2).
4. Ouvrage
Istoria limbii române, Volumul I : = [Histoire de la langue roumaine]; .

Academia Republicii Socialiste România.

Édition : Bucureşti : Editura Academiei republicii Socialiste România, 1965 Accès : Disponible à : AG Haudricourt [ISTO] (1).
5. Ouvrage
Istoria limbii române. Volumul II : = [Histoire de la langue roumaine]; .

Academia Republicii Socialiste România.

Édition : Bucureşti : Editura Academiei republicii Socialiste România, 1969 Accès : Disponible à : AG Haudricourt [ISTO] (1).
6. Ouvrage
Lexicul dacoromân (Trasaturi specific si arii lexicale) = Le lexique Dacoroumain (Traits spécifiques et aires lexicales).

de Cazacu, Boris; Todoran, R. [Aut.].

Édition : Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1965. Accès : Disponible à : AG Haudricourt [CAZA] (1).
7. Ouvrage
Lexicul limbii romîne = Le lexique de la langue roumaine; .

de Iordan, Iorgu.

Édition : Bucuresti : Editura Didactica si Pedagogica, 1964. Accès : Disponible à : AG Haudricourt [IORD] (1).
8. Ouvrage
Limbaj cotidian si rostire literara; .

de Iancu, Victor.

Édition : [Timisoara] : Ed. Facla, 1977. Accès : Disponible à : AG Haudricourt [IANC] (1).
9. Ouvrage
Sintaxa propoziției : texte și analize; .

de Botis, Valeria; Vulișici Alexandrescu, Maria; Comănescu, Ioan.

Édition : [Timișoara] : Ed. Facla, 1977 Accès : Disponible à : AG Haudricourt [BOTI] (1).
10. Ouvrage
Studii de fonologie romanică.

de Avram, Andrei Auteur.

Accès : Disponible à : LACITO [EU AVRA] (1).
11. Ouvrage
Studii de limba română și slavistică; .

de Pătruț, Ioan.

Édition : Cluj : Ed. Dacia, 1974. Accès : Disponible à : AG Haudricourt [PATR] (1).
12. Ouvrage
Systématique des noms de couleurs : recherche de méthode en sémantique structurale.

de Bidu-Vrănceanu, Angela.

Édition : București : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976. Accès : Disponible à : AG Haudricourt [BIDU] (1).