000 00904 a2200241 4500
020 _a780057055X
040 _cAGH
041 _achi
100 _951087
_aSong, Zan-liang
245 _aCong wula chaiyi kan xizang nongnuzhi xia de "renquan" =("Les droits de l'homme" sous le régime de servage féodal après la corvée Wula)
690 _958264
_aDroits, justice, droits de l'homme
690 _958323
_aPopulation, famille
690 _958264
_aDroits, justice, droits de l'homme
690 _958282
_aFinances publiques
695 _959876
_aCorvée
691 _95624
_aTibet
695 _964016
_aServage
695 _960276
_aDroits de l'homme
690 _958348
_aSociété, modes de vie
690 _958334
_aRelations internationales
773 _aXizang fengjian nongnuzhi yanjiu lunwenxuan / Wu Cong-zhong (Ed.)
_bZhanhguo Zangxue Chubanshe, 1991
_gp.274-294
942 _cAOU
_t2001-10-15
999 _c49404
_d49404