BIENVENUE SUR LE CATALOGUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION A.-G. HAUDRICOURT

Your search returned 116 results. Subscribe to this search

|
1. Article de périodique Ba gongxiaoshe bancheng nongmuqu zonghe fuwu zhongxin =(Forming supply and marketing co-operatives into multiple service centre in farming and pastoral area).

de Qiao, Yuanzhong.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mai 1984 n°2, p.30-37.Accès : Voir document
2. Article de périodique "Baima zangren" de zongjiao xinyang =(The religion believes by the Pema Tibetans of Pingwu xian).

de Wang, Jiayou.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1982 n°2, p.36-44.Accès : Voir document
3. Article de périodique Chisong Dezan beiming shijie =(A tentative interpretation of a new inscription of Khri Srong Lde Brtsan).

de Wen, Jiang.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mars 1982 vol.1, p.39-47.Accès : Voir document
4. Article de périodique Chuanbian zangqu jiaotong Wula chaiyao kaosuo =(Study up on traffic Wula and corvee in Tibet and the Sichuan border region).

de Chen, Yishi.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.45-60.Accès : Voir document
5. Article de périodique Cong Lapulengsi de hufasheng kan Fojiao de xiangzheng zhuyi - Jiantan Inzang Fojiao jianshi =(Buddhist symbolism as represented in the image of guardian God of the Labrang temple : A propos of the Buddhism in India and Tibet).

de Li, Anzhai.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Déc. 1981 Premier n°, p.22-35.Accès : Voir document
6. Article de périodique Cong Xumifushou zhi miaode liangshou yuzhi shibian kan Qingchao dui Xizangde shizheng =(Study of the sovereignty of the Qing dynasty in Tibet according to the two Imperial inscribed poem board in the Xumifushou temple).

de Li, Keyu.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°. 1, p.68-72.Accès : Voir document
7. Article de périodique "Dafan Chunmeng" wadang yan kao =(A research into the Wadang inkstone with "Dabo Chunmeng").

de Wang, Yiming; Wang, Fangsheng.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.124-125.Accès : Voir document
8. Article de périodique Dalai wushi chao Qing kao =(A courtesy visit of the fifth Dalai Lama to Qing court).

de Wang, Furen.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Nov. 1982 vol.3, p.63-70.Accès : Voir document
9. Article de périodique Dazhaosi shishi shulue =(An outline of the history of temple Tselagkhang).

de Chapei, Tsetan Puntsok.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Déc. 1981 Premier n°, p.36-50.Accès : Voir document
10. Article de périodique Dinnaga ru yujialun =(Dinnaga's Rnal hbyor skyod pahisahi rnompor-bshad-pa).

de Han, Jingqing.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mars 1982 vol.1, p.97-102.Accès : Voir document
11. Article de périodique Diyige qianru Lasha de yingguoren Manning zhi bei quzhu chujing =(The Englishman Manning first infiltrating into Lhasa expelled).

de Zhao, Weibang.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mai 1984 n°2, p.63-67.Accès : Voir document
12. Article de périodique Du "bei yincang de Zhong-Yin bianjieshi" shuhou =(Comments on "The hidden history of the Sino-Indian frontier").

de Liu, Shengqi.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mars 1982 vol.1, p.67-70.Accès : Voir document
13. Article de périodique Dunhuang guzangwen "Lomoyanna" yiben jieshao =(Introduction to the Tibetan translation of "Ramanavirtagsbrjod" in Dunhuang Tibetan manuscripts).

de Wang, Yao; Chen, Jian.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1983 vol.1, p.30-44.Accès : Voir document
14. Article de périodique ("Fuyuan da jiangjun xizheng tujuan" kaoshi) =(Research on the map scroll of "Going on a punitive expedition west by the great Fuyuan general").

de Liu, Ruzhong.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.73-79.Accès : Voir document
15. Article de périodique Gandansi jiqi chuangjianze Zongkeba =(Dga-Ldan monastery and its founder Tsong kapa).

de Jham Pa, Lotro.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1982 n°2, p.45-50.Accès : Voir document
16. Article de périodique "Gesaer shishi" de shenhua chuantong yu zongjiao guangxi =(The relation between the traditions of deification and religion in the Gesar epic).

de Wang, Yingchuan.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1982 n°2, p.55-67.Accès : Voir document
17. Article de périodique "Gesaer Wangzhuan" yu gelun =(Gesar epic and Galon).

de Chabspal, Tshebrtan puntshogs; Li, Chaoqun.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1984 n°3, p.113-115.Accès : Voir document
18. Article de périodique Gesro zhengquan xingcheng chutan =(A prelimianry investigation about the formation of the Gesro regime).

de Zhu, Qiyuan.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1982 n°2, p.68-77.Accès : Voir document
19. Article de périodique Guanyu Baijusi chuangjianze ji shijian niandai wenti =(On the problems of the founder and the time of founding for the monastery Pai Khor Cho De).

de Jia, Xiang Yun; He, Zongying.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1982 n°2, p.124-127.Accès : Voir document
20. Article de périodique Guanyu "Gesaer" lishi neihan wenti de ruogan tantao =(On the historical problems implied in the Gesar Epos).

de Huang, Wenhuan.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Déc. 1981 Premier n°, p.85-97.Accès : Voir document
21. Article de périodique Guanyu Tufan gewangde shengzu niandaide tantao =(On the years of the birth and death of the Tibetan Kings of Imperial period).

de Norpu, Bzanggvud.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Nov. 1982 vol.3, p.157-160.Accès : Voir document
22. Article de périodique Guanyu Xizang fojiao qianhou hongqi lishi niandai fenqi =(On the chronological diversities of Tibetan Buddhism in the former period of propagation).

de Pu, Wencheng.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Nov. 1982 vol.3, p.127-132.Accès : Voir document
23. Article de périodique Guanyu zhankai xizangxue yanjiu de jidian yijian =(Proposals for promoting Tibetan studies).

de Li, Youyi.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mars 1982 vol.1, p.16-20.Accès : Voir document
24. Article de périodique Gudai zangzu buci =(The oracle inscriptions of the ancient Tibetan).

de Xie, Hou Fang.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Nov. 1982 vol.3, p.147-156.Accès : Voir document
25. Article de périodique Hanbzangyu beidong yutai biaoda xingshide duibi shixi =(The analysis of the difference in expression of the passive voice between Chinese and Tibetan languages).

de Che, Desi.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mai 1984 n°2, p.85-92.Accès : Voir document
26. Article de périodique Jianchi zai jihua jingjizhong fahui shichang tiaojiede fuzhu zuoyong =(Let the assistant role of the market readjustment take its full swing in the planned economy).

de Li, Shaoyu.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1982 n°2, p.134-143.Accès : Voir document
27. Article de périodique Jiasu fazhan xizang jingjide tantao =(Investigation in to the accelaration of economical development in Tibet).

de Li, Depu.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1984 n°3, p.5-10.Accès : Voir document
28. Article de périodique Jidai zhengli fajuede wenhua baoku : Zangwen lishi dangan =(A cultural treasary waiting for exploration and utilization Tibetan historical archives).

de Dge, Las.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1983 vol.1, p.45-47.Accès : Voir document
29. Article de périodique Jushi shumu de Budalagong =(Potala palace, the focus of world attention).

de Wu, Zhaogui.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mars 1982 vol.1, p.115-118.Accès : Voir document
30. Article de périodique Liushi Banchan chaojin Qianlong shilue =(Banchan VI had an audience with the Emperor Qianlong).

de Du, Jiang.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.61-67.Accès : Voir document
31. Article de périodique Liushi Dalai Cangyangjiacuo shengping kaolue =(A brief biography of the Sixth Dalai Lama Tsang-Yang-Gya-Tso).

de Huang, Hao; Wu, Biyun.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Déc. 1981 Premier n°, p.105-109.Accès : Voir document
32. Article de périodique Luelun Songzan Ganbude wugong jiqi neiwai celue =(Songtsan Gampo's military achivement and his home and foreign polictes).

de Zheng, Tieju.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1984 n°3, p.24-30.Accès : Voir document
33. Article de périodique Lueshu Beijing diqu de Xizang wenwu =(A brief introduction of the Tibetan cultural relics in Beijing).

de Huang, Hao.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mars 1982 vol.1, p.71-82.Accès : Voir document
34. Article de périodique Lueshu zhenzhu lianzhuande Tufan Zanpu lingqin =(The analysis of the pearl chain in the Tibetan emperor's Mausoleum).

de Zanla, Awang; Dawa, Zhiren.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Nov. 1982 vol.3, p.141-146.Accès : Voir document
35. Article de périodique Luetan qingdai lifanyuan dui Xizangde zhili =(The ministry of the national minorities of Qing dynasty and its management of the Tibetan affairs).

de Zhao, Yuntian.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1984 n°3, p.94-95.Accès : Voir document
36. Article de périodique Lun XianXiong =(On Zhang Zhung).

de Zhang, Kun; Yu, Wenhua.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mars 1982 vol.1, p.103-114.Accès : Voir document
37. Article de périodique Lun xizang gongye jingji fazande keguan guiluxing ji duice =(The objective rules and the counter-measure of the development of the industrial economy in Tibet).

de Sun, Hong.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1984 n°3, p.11-15.Accès : Voir document
38. Article de périodique Lun zangzu dangdai wenxue chuangzuo =(Modern literary works of the Tibetan people).

de Geng, Yufang.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1984 n°3, p.116-124.Accès : Voir document
39. Article de périodique Miaochuan shouling Dong Zhan biannian shiji =(The chronicle of Dong Zhan, a miao chuan leader).

de Gu, Jichen.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1984 n°3, p.31-42.Accès : Voir document
40. Article de périodique Minzu gongtong xinli suzhi chutan =(Preliminary studies in the common psychological elements of the nation).

de Gong, Puguang.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1984 n°3, p.43-51.Accès : Voir document
41. Article de périodique Muli wenwu ji =(Cultural relics in Muli).

de Huang, Chengzong.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.119-123.Accès : Voir document
42. Article de périodique Nansong shaodi Zhaoxian yishi kaobian =(Identification of the legends of Zhaoxian the "young Emperor" of southern Song dynasty).

de Wang, Yao.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Déc. 1981 Premier n°, p.65-76.Accès : Voir document
43. Article de périodique Puleside jianzhu yishu jiqi mizong zhexue =(The architecture arts of the Pule temple and it's philosophy of esoteric sect of Buddhism).

de Li, Keyu.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mai 1984 n°2, p.97-104.Accès : Voir document
44. Article de périodique Qianshi "Tufan" yici de youlai jiqi hanyi =(On the origin and the meaning of the name "Tub-od").

de Jiang, Weilu.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mars 1982 vol.1, p.31-38.Accès : Voir document
45. Article de périodique Qiantan "Chajiu kuagong" ji jindai zangzu suren wenxue =(A brief comment on folk story carol of tea and wine and Tibetan popular literature in modern times).

de Tshe Ring, Dpalvbyor.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mai 1984 n°2, p.93-95.Accès : Voir document
46. Article de périodique Qingmo chuanbian zangqu gaitu guiliu chutan =(A survey of the reorganization of the local government at Kham Tibetan region at the end of Qing dynasty).

de Xu, Ming.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1982 n°2, p.111-120.Accès : Voir document
47. Article de périodique Rufan dadao yantu zhuzu yu zhongyang Tufan zhi wuyi =(Tribes along the highway to Lhasa and Five wings in the central Tibet).

de Sato, Hisashi; Liang, Jinzhi.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1983 vol.1, p.98-108.Accès : Voir document
48. Article de périodique "Sajia Geyan" jianxi =(On Shaja's proverbs).

de Geng, Yufang.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.100-108.Accès : Voir document
49. Article de périodique Sajiasi yu sajiapai yange =(The evolution of Shaja temple and Shaja school).

de Dawa, Chiren; Chilie, Jachuo; Danzheng, Zuoma.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.109-110.Accès : Voir document
50. Article de périodique Shilun Gesaer qiren =(An essay on the personality of Gesar).

de Kai, Doushan; Dongrub, Dngospo.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Nov. 1982 vol.3, p.71-79.Accès : Voir document
51. Article de périodique Shilun qingmo chuanbian gaitu guiliu =(Talking about reorganization of the local administration of aboriginal chieftains "Gaitu Guiliu" at Tibetan region in the late years of the Qing dynasty).

de Li, Maoyu.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mai 1984 n°2, p.5-22.Accès : Voir document
52. Article de périodique Shilun Suonan Zaba he tade "Gedan Geyan" =(Preliminary investigation Bsodnams Gragspa and his "Dgavidan Bstanbcos").

de Zhang, Qingyou.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1983 vol.1, p.77-80.Accès : Voir document
53. Article de périodique Shilun Xizang de nongmu jiehe wenti =(On agriculture in combination with animal husbandry).

de An, Xingu.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.27-34.Accès : Voir document
54. Article de périodique Shilun zangnan hegu diqu de nongmulin xiangjiehe zhuwenti =(On the problems concering the combination of the agriculture and livestock breeding in the valleys in south Tibet).

de An, Xingu.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mars 1982 vol.1, p.90-96.Accès : Voir document
55. Article de périodique Shishi "Gesaer wangzhuan" jiqi yanjiu =(Studies in the Gesar Epos).

de Shangguan, Jianbi.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mars 1982 vol.1, p.59-66.Accès : Voir document
56. Article de périodique Shishi minzu diqu jingji fazhan yu jiage zhengce =(On economic development and price policy in nationality area).

de Yin, Ke.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.35-39.Accès : Voir document
57. Article de périodique Sichuan zangzu diqu tusi zhidu gaishu =(A resume of the hereditary government of Tibetan regions in Sichuan province).

de Du, Gan.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Déc. 1981 Premier n°, p.98-104.Accès : Voir document
58. Article de périodique Sixue gaiyao mingjing : "Sijing" jianjie =(The mirror of the poetics : A brief introduction to Dandin's Kavyadarsha "Snyanngag Me Long").

de Bsod Nams, Dpalvbyor; Zhao, kang.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1983 vol.1, p.48-64.Accès : Voir document
59. Article de périodique Songdai Sichuan tong Tufan dengzu de chama maoyi =(The trade of the tea and horses between Sichuan and Tibetan regions in Song dynasty).

de Jia, Daquan.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mars 1982 vol.1, p.48-58.Accès : Voir document
60. Article de périodique Songzanganbu nianpu =(A chronicle of Song-tsen-gam-po).

de Ren, Naiqiang.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Déc. 1981 Premier n°, p.8-20.Accès : Voir document
61. Article de périodique Sras Mkhar Dgu Thog Dgon de guzangwen shouchaoben fojing shixi =(A tentative analysis of the ancient Tibetan manuscripts of Buddhist scriptures which preserved in the San Kar Gu Thag monastery).

de Huang, Wenhuan.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1982 n°2, p.51-54.Accès : Voir document
62. Article de périodique Taersi gaishu =(A sketch of Sku Vbum Byams Pa Gling).

de Wang, Ce.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1983 vol.1, p.81-90.Accès : Voir document
63. Article de périodique Tan guoying qiyede ligaishui =(On the conversion of the interest in to the tax of the states - owned enterprise).

de Gao, Wenzhong.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1984 n°3, p.16-17.Accès : Voir document
64. Article de périodique Tan Xizang zangxi yishu = (Tibetan play arts in Tibet).

de Luoshang, Duoji; Chi, Duo.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.95-99.Accès : Voir document
65. Article de périodique Tongfo fanzang =(Copper Buddha sent to Tibet).

de Lin, Daquan.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.99.Accès : Voir document
66. Article de périodique Tsangyang Gyatsho shengping shuyi =(The life of Tsangyang Gyatsho).

de Yu, Naichang.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Nov. 1982 vol.3, p.86-93.Accès : Voir document
67. Article de périodique Tufan wangchao lidai zanpu shengzu niankao (2) =(Research on the dates of the Kings Btsanpo of the imperial period of Tibet - 2).

de Pu, Wencheng.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mai 1984 n°2, p.38-52.Accès : Voir document
68. Article de périodique Tufan wangchao lidai Zanpu shengzu niankao (3) =(The lives of the Tsampos in the imperial period of ancient Tibet - 3).

de Pu, Wenchen.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1984 n°3, p.96-112.Accès : Voir document
69. Article de périodique Tufan zangwen zhenjiu tushi =(A diagram of the acupuncture in ancient Tibet).

de Huang, Hao.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1984 n°3, p.73-78.Accès : Voir document
70. Article de périodique Tufan zhixiade Han ren =(Han people under Tibetan rule during the Imperial period).

de Wen, Jiang.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Nov. 1982 vol.3, p.30-39.Accès : Voir document
71. Article de périodique "Tufan Zhuan" diming kaoshi - 1 =(Identification of the geographical names in "Tufan Zhuan" in the old and new annals of Tang dynasty).

de Ren, Naiqiang; Zeng, Wenqiong.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mars 1982 vol.1, p.83-89.Accès : Voir document
72. Article de périodique "Tufanzhuan" diming kaoshi (2) =(Identification of the geographical names in "Tubo Zhuan" in the old and new histories of Tang dynasty - 2).

de Ren, Naiqiang; Zeng, Wenqiong.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1982 n°2, p.78-83.Accès : Voir document
73. Article de périodique "Tufanzhuan" diming kaoshi (6) =(Research on the geographical names in "Tubo Zhuan" - 6).

de Ren, Naiqiang; Zeng, Wenqiong.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.83-94.Accès : Voir document
74. Article de périodique "Tufanzhuan" diming kaoshi (san) =(Identification of the geographical names in the "Tu Po Zhuan " - 3).

de Ren, Naiqiang; Zeng, Wenqiong.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Nov. 1982 vol.3, p.80-85.Accès : Voir document
75. Article de périodique Wei ming qing shilu zangzu shiliao bianyin wenshi er huanhu =(Hail for publish recorded historical materials of Ming and Qing dynasty of Tibetan).

de Wu, Fengpei.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mai 1984 n°2, p.114-115.Accès : Voir document
76. Article de périodique Wei Xizang heping jiefang er xianshende Geda huofo =(Dgedga Sprulsku who devoted himself to the cause of the peaceful liberation of Tibet).

de Zhou, Xiyin.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1984 n°3, p.18-23.Accès : Voir document
77. Article de périodique Wencheng gongzhu ru zang luxian zaitan =(A new study of the princess Wencheng's route to Tibet).

de Huang, Xianming.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.80-82.Accès : Voir document
78. Article de périodique Woguo dizhen shiliao zhong de yike mingzhu : Xizang dizhen shiliao xunli =(A pearl in the data of the earthquakes in China : A survey of the historical data of the earthquakes in Tibet).

de Huang, Shenmu.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Déc. 1981 Premier n°, p.110-111.Accès : Voir document
79. Article de périodique Xinjian Tufan moya shike =(The newly discovered rock inscriptions of the ancient Tibetan imperial period).

de Pa Sang, Wangdui.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1982 n°2, p.94-95.Accès : Voir document
80. Article de périodique Xiri labulengsi he lishi Jiamuxiang huofo =(The temple Blabrang in the past and it's successive Vjamdbyang living Buddhas).

de Zhang, Shangying.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mai 1984 n°2, p.105-107.Accès : Voir document
81. Article de périodique Xizang diqu qiche yunshu qiye guanli chutan =(Preliminary investigation of the business management of automobile transport in Tibet).

de Sun, Bo.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.14-26.Accès : Voir document
82. Article de périodique Xizang fengjian zhuangyuande neiwai "chai" boxue qianshi =(Superficial understanding to the corvee exploitation inside and outside the Tibetan manor).

de Guo, Guanzhong.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.40-44.Accès : Voir document
83. Article de périodique Xizang gudai kexue jishu dashi nianbiao =(Chronical of the science and technology in ancient Tibet).

de Gao, Jianguo.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1984 n°3, p.79-90.Accès : Voir document
84. Article de périodique Xizang gudaishide liangdian jianduan zhushi =(Deux notices sur l'histoire ancienne du Tibet).

de Stein, R.A; Fang, Junchuan; Chen, Zongxiang.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1982 n°2, p.128-133.Accès : Voir document
85. Article de périodique Xizang karuo wenhuade juzhu jianzhu chutan =(A preliminary investigation of architecture of the Karo cultures in Tibet).

de Jiang, Daoyuan.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Nov. 1982 vol.3, p.103-126.Accès : Voir document
86. Article de périodique Xizang lingzhu zhuanyuan de jingying guangli =(The management of the Tibetan lord's manors).

de Guo, Guanzhong.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mai 1984 n°2, p.23-29.Accès : Voir document
87. Article de périodique Xizang renminde xinyuan , minzu tuanjiede songge : Ping changpian xiaoshuo "Gesang meiduo" =(The willingness of the Tibetan people, an ode to peoples' solidarity : A review on the novel "Skal Bzang Me Tog").

de Gao, Zheng; Rao, Yuanhou.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1983 vol.1, p.65-70.Accès : Voir document
88. Article de périodique Xizang shiliao tiji =(Colophons of the Tibetan historical sources).

de Wu, Fengpei.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1983 vol.1, p.109-113.Accès : Voir document
89. Article de périodique Xizang shufa yanbian luetan =(The development of Tibetan handwriting).

de Ngag, Bstan.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1983 vol.1, p.71-75.Accès : Voir document
90. Article de périodique Xizang wenhua fengfu le Dunhuang baoku =(Tibetan culture enriched the Tunghuang treasury).

de Zhang, Jun.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1982 n°2, p.121-123.Accès : Voir document
91. Article de périodique Xizang xiandai kouyu dongcide shitai heti jiqi biaoda fangfa (Jianshu dongcide techenshi he fanchenshi) =(The tense and aspects of the verbs in the modern colloquial Tibetan and the way of their expression).

de Jin, Peng.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1984 n°3, p.61-72.Accès : Voir document
92. Article de périodique Xizang yuanshi zongjiao : Benjiao jianshu =(Primitive religion in Tibet : A brief account of Bon Po).

de Duan, Kexing.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1983 vol.1, p.76.Accès : Voir document
93. Article de périodique Xizangde yanliang jiaohuan =(The exchange of the salt with grain in Tibet).

de An, Xingu.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Nov. 1982 vol.3, p.133-140.Accès : Voir document
94. Article de périodique Xizangxue yanjiu chuyi =(A preliminary proposal for the Tibetan studies).

de Dorje, Tsetan.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Déc. 1981 Premier n°, p.4-7.Accès : Voir document
95. Article de périodique Xunsheng fang guhua Ali =(Searchings of sainted and archaeological remains at Ngari).

de Dnim Le, Tsigra; Cai, Xiansheng.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1982 n°2, p.106-110.Accès : Voir document
96. Article de périodique Yibu tianbu zangyu yanjiu kongbaide zhuzuo : "Ali Zangyu" pingjie =(Filled in the gaps in the fields of languages study : Ali Tibetan language review).

de Zhou, Yongyi.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mai 1984 n°2, p.96.Accès : Voir document
97. Article de périodique Ying E dui Xizang jingji qinluede lishi kaocha (1) =(Historical observation concerning the economic aggressions of the British and Russian Imperialists against Tibet).

de Huang, Wanlun.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Nov. 1982 vol.3, p.40-52.Accès : Voir document
98. Article de périodique "Yongle Chishu" he "Zhengde Gaoshu" kaoshi =(Investigations of "Yongle Chishu" and "Zhengde Gaoshu").

de Li, Lixin.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.115-118.Accès : Voir document
99. Article de périodique Yuan, Ming hanzu shijia bixiade Basiba =(Vphags Pa under the pens of the historians of Yuan and Ming dynasties).

de Xiao, Diyan.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1983 vol.1, p.91-97.Accès : Voir document
100. Article de périodique Yuandai zhongyang wangchaozhong de zangzu zaixiang sangge =(The Tibetan Premier Bzangpo of the central imperial court of the Yuan dynasty).

de Rinchen, Bkrathis.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mai 1984 n°2, p.53-59.Accès : Voir document
101. Article de périodique Zang chuan fojiao ge zongpai mingcheng bianxi =(Discrimination of the different names of Buddhism in Tibet).

de Chaidan, Xiner; Qujiang, Chairang.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.111-114.Accès : Voir document
102. Article de périodique Zang Han minzu guanxi shishi jianshu : Xuexi Maozedong tongzhi guanyu minzu tuanjie lilun de tihui =(Brief account of the relation history between the Tibetan and Han nationality : Understanding on learning camrade Mao Zedong's theory about national solidarity).

de Niu, ligeng.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Fév. 1984 n°1, p.5-13.Accès : Voir document
103. Article de périodique Zangli yuanli yanjiu (shang) =(Studies in the principles of th Tibetan calendar - 1).

de Huang, Mingxin; Chen, Jiujing.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Déc. 1981 Premier n°, p.51-64.Accès : Voir document
104. Article de périodique Zangli yuanli yanjiu (Xia) =(Studies in the Tibetan Calender - part II).

de Huang, Mingxin; Chen, Jiujing.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mars 1982 vol.1, p.21-30.Accès : Voir document
105. Article de périodique Zangyixue he zangyixueshi : Ping Jampal Kungangde "Xizang yixue" =(Tibetan medical science and its history : A commentary on "The Tibetan medical science" by Jampal Kungang).

de Cai, Jing Feng.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Nov. 1982 vol.3, p.53-62.Accès : Voir document
106. Article de périodique Zangyixue "sibu yidian" qianxi =(A preliminary investigation of Four Codices of Tibetan medical science).

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Déc. 1981 Premier n°, p.77-84.Accès : Voir document
107. Article de périodique Zangzhuan shixianli yuanliu shulue =(Brief account of the origin and development of the traditional Tibetan calendar).

de Huang, Mingxin; Chen, Jiujing.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mai 1984 n°2, p.68-84.Accès : Voir document
108. Article de périodique Zangzu gudaide xianshi zhuyi jiezuo : Chulun changpian xiaoshuo "Xuannu Damei" =(A masterpiece of realism in classical Tibetan literature : A review of the long story "Gzhon Nu lza Med").

de Li, Jiajun.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1982 n°2, p.96-105.Accès : Voir document
109. Article de périodique Zangzu renmin zhiyuan hongjun changzheng =(Tibetan peoples support to the Long March of the Red army).

de Wen, Xianmei.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1982 n°2, p.84-89.Accès : Voir document
110. Article de périodique Zangzu shiliao shumu juyao (Zangwen -) : Bu-Tong Rin-Chen-Gnu quanji mulu =(Essentials of the bibliography of Tibetan historical sources : The contents of the complete works of Bu-Tong Rin-Chen-Gnu).

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1982 n°2, p.158-160.Accès : Voir document
111. Article de périodique Zangzu shiliao tiba (1) =(The short comments and annotations of the historical datum of Tibetan - 1 ).

de Niu, Ligeng.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mai 1984 n°2, p.116.Accès : Voir document
112. Article de périodique Zangzu shiliao tiba (2) =(Colophons of the Tibetan historical sources - 2).

de Niu, Ligeng.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1984 n°3, p.91-93.Accès : Voir document
113. Article de périodique Zangzu tianwen lifa shilue =(A brief history of the astronomy and calendar of the Tibetan people).

de Tsu Khrim, ChoJior; Sonang, Banjo; Chu, Wang; Chen, Zongxiang.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1982 n°2, p.22-35.Accès : Voir document
114. Article de périodique Zangzu zuyuan tansuo =(Studies in the origin of the Tibetan people).

de Wei, Gang.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Nov. 1982 vol.3, p.94-102.Accès : Voir document
115. Article de périodique Zangzu zuyuan xintan =(New research in the origin of the Tibetan people).

de An, Yingmin.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Août 1984 n°3, p.52-60.Accès : Voir document
116. Article de périodique Zhengli liyong zangwen lishi dangande guanjian =(A view point of sorting out and making use of the historical files in Tibetan).

de Gao, Hefu.

Périodique: Tibetan Studies (Xizang Yanjiu) Mai 1984 n°2, p.108-113.Accès : Voir document
Conditions d'accès :
Le centre de Documentation est ouvert à tous publics. Lecteurs extérieurs : merci de prévenir de votre visite. Prêt (avec un garant) : 10 documents / 1 mois.

Horaires d'ouverture :
Tous les jours selon les disponibilités de l'équipe
Horaires indicatifs : 9h30 - 12h00 et 13h - 16h30
Adresse :
Centre de Documentation A.G. Haudricourt
CNRS - ARDIS, ex UPS 2259
Bât. D – RDC
7 rue Guy Moquet
94800 Villejuif
Site web / Twitter

Contacts :
Documentation.haudricourt [at] vjf.cnrs.fr
01 49 58 37 20